G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Główne okręgi przemysłowe w Polsce

Na terenie naszego kraju można wyróżnić 22 główne okręgi przemysłowe, w których znajduje się duża koncentracja tej gałęzi gospodarki. Nalezą do nich okręg: Górnośląski, Rybnicki,

Read More

Lokomotywa parowa

Lokomotywa parowa, inaczej zwana także parowozem, była napędzana maszyną parową lub czasami turbiną parową. Pierwsza lokomotywa parowała powstała w 1804 roku, jednak dopiero parowóz

Read More

Wykształcenie się klasy robotniczej

Przed rewolucją przemysłową głównym rozwijanym sektorem gospodarki było rolnictwo, a w przemyśle dominowała produkcja manufakturowa. Jednak rewolucja sprawiła, że udział przemysłu w gospodarce światowej

Read More

Kluczowa rola rewolucji przed przemysłowej

Współcześnie dostrzega się znaczenie wszystkich trzech rewolucji przemysłowych, jednak wielu zapomina, albo nawet nie zdaje sobie sprawy z tego faktu, iż zanim do nich doszło istniała tzw. rewolucja

Read More

Górnośląski Okręg Przemysłowy

Górnośląski Okręg Przemysłowy w skrócie GOP to największy i najważniejszy okręg przemysłowy w Polsce. Znajduje się on Wyżynie Śląskiej oraz Kotlinie Oświęcimskiej. Charakteryzuje się on ogromną koncentracją

Read More

Rozwój polskiego przemysłu

Ostatni okres jest dla polskiego przemysłu niezwykle łaskawy, ponieważ rośnie liczba nowych zamówień na rynku krajowym, ale także zamówień eksportowych, a co za tym idzie przedsiębiorstwa

Read More