G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym życiu mogą się zdarzyć różne sytuacje. Możemy mieć wypadek samochodowy, możemy podupaść na zdrowiu, może się okazać, że nasze mieszkanie zostanie zalane przez sąsiadów. Na szczęście możemy się ubezpieczyć od różnych, tego typu sytuacji, a to oznacza, że jeśli do nich faktycznie dojdzie, to będziemy mogli liczyć na wypłatę odszkodowania.

Dzięki niemu łatwiej będzie nam usunąć zniszczenia albo zadbać o nasze zdrowie, a to oznacza, że w razie potrzeby, musimy mieć pewność, że w odpowiedni sposób dopełniliśmy wszystkich formalności.

Nie zapominajmy o dokumentach

Przede wszystkim jeśli chcemy mieć pewność, że nasze odszkodowanie zostanie nam w miarę szybko wypłacone i nie będzie z tym żadnych problemów, powinniśmy zadbać o to, aby ubezpieczyciel jak najszybciej otrzymał niezbędne dokumenty. Zaliczać będą się do nich te, które będą dotyczyły zaistniałej sytuacji.

Może to być notka policyjna, oświadczenie sprawcy albo świadków danej sytuacji, opis samego zdarzenia, jak i szkic. Nie możemy tutaj oczywiście zapominać o przesłaniu kopii dowodu ubezpieczenia sprawcy zdarzenia, takich jak ubezpieczenie czy zielona karta. No i oczywiście dane z dowody ubezpieczenia sprawcy czyli numer jego polisy oraz adres i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Dalej ubiegając się o należne nam odszkodowanie, powinniśmy również pamiętać, o przesłaniu protokołu z oględzin szkody, a idealnie będzie jeśli jeszcze dołączymy tutaj zdjęcia. Jeśli uszkodzeniu zostało jeszcze jakieś inne mienie poza naszym, musimy podać także to w jakim stopniu ono zostało uszkodzone. Dotyczy to zarówno rzeczy materialnych, jak i ciała naszego czy innych osób.

Na koniec do takiego wniosku o ubezpieczenie załączony powinien być kosztorys naprawy, jeśli uszkodzeniu uległ samochód to musimy również załączyć rachunek z jego naprawy, jak i wszelkie inne pisma, które będą miały za zadanie potwierdzić, że faktycznie poniesione przez nasz szkody były w takiej wysokości, w jakiej to wykazujemy. Im więcej różnych dokumentów zgromadzimy, zwłaszcza takich, które będą potwierdzały wielkość poniesionej przez nas szkody, tym większa będzie szansa na to, że nie tylko otrzymamy odszkodowanie, ale również będziemy mogli je uzyskać w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego też, tak ważne jest to, aby przed wysłaniem tych wszystkich dokumentów upewnić się, że faktycznie znajduje się tam to wszystko, co jest niezbędne, aby ubezpieczyciel mógł określić naszą stratę i ocenić jakie odszkodowanie nam się należy.