G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
stałe urządzenia gaśnicze

Lokomotywa parowa, inaczej zwana także parowozem, była napędzana maszyną parową lub czasami turbiną parową. Pierwsza lokomotywa parowała powstała w 1804 roku, jednak dopiero parowóz z 1829 roku stał się podstawą dla konstrukcji kolejnych lokomotyw parowych. Kiedy w latach 70. XX wieku James Walt opracował maszynę parową kolejni wynalazcy pracowali nad stworzeniem pojazdów, które byłyby napędzane właśnie parą. Starano się opatentować zarówno pojazdy drogowe jak i szynowe. Pierwowzór parowozu był przez cały czas udoskonalany, zachowywał jedynie główną zasadę swojego działania, czyli napęd.

Pierwsze lokomotywy parowe były wykorzystywane tylko w przemyśle, dopiero później znalazły zastosowanie w transporcie pasażerskim. Jednak pojawienie się ich w przemyśle znacznie go zrewolucjonizowało. Przede wszystkim możliwy stał się szybszy transport dóbr do wszystkich regionów kraju, a później i kontynentu. Stosowanie lokomotywy parowej było rozwiązaniem stosunkowa tanim i wydajnym. Parowozy wykorzystywano m.in.

do transportu węgla czy metalowych konstrukcji.

rękawice dla elektryka hoszlift.com