G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Miejsce przemysłu w gospodarce

Żaden ekonomista do tej pory nie zdecydował się na podważenie roli przemysłu we współczesnej gospodarce, ponieważ to właśnie on stanowi jej solidną podstawę. Z drugiej strony

Read More

Innowacyjne systemy w fabryce Forda

Ford Motor Company, na terenie swojej fabryki samochodów w Kolonii, wprowadził innowacyjną metodę montażu amortyzatorów. Metoda ta polega na umieszczeniu robotów razem z

Read More