G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Na terenie naszego kraju można wyróżnić 22 główne okręgi przemysłowe, w których znajduje się duża koncentracja tej gałęzi gospodarki. Nalezą do nich okręg: Górnośląski, Rybnicki, Krakowski, Bielski, Opolski, Częstochowski, Piotrkowsko-Bełchatowski, Warszawski, Łódzki, Staropolski, Lubelski, Tarnobrzeski, Rzeszowski, Karpacki, Kalisko-Ostrowski, Wrocławski, Legnicko-Głogowski, Sudecki, Poznański, Bydgosko-Toruński, Szczeciński i Gdański.

Największym z tych okręgów jest Górnośląski Okręg Przemysłowy w skrócie GOP, w którym wydobywane są cenne surowce mineralne. Mamy tam m.

in. zagłębie węgla kamiennego, przez co na tym terenie dominuje przemysł ciężki – górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, energetyka i przemysł maszynowy.

Drugim ważnym ośrodkiem jest Warszawski Okręg Przemysłowy, w którym dominuje przemysł elektromaszynowy (motoryzacyjny, precyzyjny, elektrotechniczny). Dobrze prosperuje tam także przemysł chemiczny (farmaceutyczny, chemii gospodarczej i kosmetyczny) oraz odzieżowy.

szamba betonowe myślibórz https://zapmaster.pl/ogrodzenia-ochronne/