G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Przyczyny działań innowacyjnych

Firmy sięgają po innowacyjne rozwiązania produkcyjne ze względu na swoje aspiracje i oczekiwania rynku, na którym funkcjonują. Za pomocą działań rozwojowych, chcą one poszerzyć swój udział

Read More

Braki polskiego przemysłu

Udział przemysłu w PKB w Polsce jest naprawdę duży. O wiele większy niż w przypadku innych państw Unii Europejskiej. Fakt ten nie wpływa jednak na to, że przemysł polski

Read More

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zalicza się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczególności są to osoby prowadzące

Read More

Druga rewolucja przemysłowa

Była przed rewolucją przemysłową, później pierwsza, dla wielu kluczowa i najważniejsza. Trzecia rewolucja przemysłowa trwa do dzisiaj, jednak niewielu pamięta o tym, że przecież pomiędzy nimi miała miejsce

Read More

Dawne dzieje Pabianic

Obecnie Pabianice na gospodarczej mapie Polski zajmują raczej drugorzędną pozycję. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze tak było. Omawiane miasto ma przecież ogromne tradycje przemysłowe, a

Read More

Polski przemysł paliwowo-energetyczny

Polska gospodarka rozwija się dzięki przemysłowi paliwowo-energetycznemu, który zawdzięczamy surowcom energetycznym. Główną role odgrywa u nas węgiel kamienny

Read More