G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Kask ochrony – jeden z najważniejszych elementów ubioru BHP

Ubiór ochronny jest bardzo ważnym wyposażeniem pracowniczym. Jego dokładne parametry, właściwości oraz rodzaje są szczegółowo zapisane w przepisach BHP. Zaopatrywanie z kolei pracowników w te niezbędne elementy należą do obowiązków pracodawcy, co opisane jest w Kodeksie Pracy. W każdym momencie niejasności lub chęci przypomnienia sobie o aktualnych normach, można zajrzeć do tych dokumentów bez problemu. Niespełnianie powyższych zapisów wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością karną, ale i społeczną.

Zatrudniając osoby na stanowiska, należy zdawać sobie sprawę, że to właśnie zatrudniający, w zakładzie pracy, jest za nie całkowicie odpowiedzialny. Ubiorów i ich poszczególnych składowych jest niezliczenie wiele, a jednym z najbardziej charakterystycznych jest kask ochronny. Najczęściej stosowany jest w branży budowniczej, ze względu na specyfikę działań i konieczności wykonywania charakterystycznych czynności, często związanych z bardzo dużym ryzykiem. Kierownicy budowy z reguły pilnują ustalonych norm i nie wpuszczają bez kasków żadnych osób – nawet niezwiązanych z pracą. Kask ochronny wymagany jest więc we wszystkich miejscach, gdzie istnieje konieczność chronienia głowy człowieka.

Jeżeli normy w zakładzie pracy nie ujmują takiego elementu – warto samemu pomyśleć o swoim własnym bezpieczeństwie i dmuchać na zimne, ubezpieczając się w niego z własnej kieszeni. Kask jest wymagany w przeróżnych miejscach, a w szczególności w takich, w których ryzyko uderzenia głową jest wysokie, czyli np. podziemia, piwnice, skały, kopalnie. Dodatkowo bardzo dużą popularność zyskuje także w sytuacjach, gdzie istnieje ryzyko upuszczenia ciężkich elementów, czyli wszelkiego rodzaju dźwigi i rusztowania. Ze względu na bezpieczeństwo, nie ma taryfy ulgowej na dużych magazynach, gdzie codziennie do pracy wykorzystywane są takie maszyny jak wózki widłowe.

Warto wiedzieć jaką rolę spełniają poszczególne kolory kasków:

 • Biały – dedykowany jest kierowniczym funkcjom, inspektorom oraz inżynierom;
 • Żółty – noszą pracownicy fizyczni;
 • Czerwony – przypisany jest osobom uczącym się, odbywającym staż lub przychodnym gościom;
 • Niebieski – należy do pracowników, którzy zajmują się operowaniem ciężkimi maszynami, ale także wszelkich elektryków oraz osób, które pracują na znacznych wysokościach;
 • Zielony – jest kolorem, który charakteryzuje osobę, pochodzącą z branży BHP;
 • Pomarańczowy – geodeci;
 • Czarny – przypisany tym, którzy realizują budowę jedynie od strony projektowej.

Fakt, że kask ochronny jest bardzo ważnym elementem na budowie jest niepodważalny. Stanowi nie tylko element, za pomocą którego można rozróżnić funkcje danych osób, poruszających się na budowie, ale przede wszystkim jest zabezpieczeniem przed niepożądanymi, ale zdarzającymi się jednak wypadkami. Odpowiednie dopasowanie kasku do głowy to bardzo ważny krok, który zapewni jego maksymalną funkcjonalność i jakość. Przy dokonywaniu wyborów można zwrócić uwagę na:

 • Możliwość dobrania dodatków, które w sprawny sposób ułatwią lub uprzyjemnią pracę, np.

  wbudowane słuchawki, okulary, ochrona przeciwdeszczowa, a nawet maska;

 • Warunki panujące na stanowisku pracy, wedle których w odpowiedni sposób będzie możliwe dobranie odpowiedniego modelu. Gdy jest wysoka temperatura – kask z wentylacją, gdy czynności wymagają pochylania – dodatkowe paski zabezpieczające przed spadaniem.

.