G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
płyta warstwowa poliuretanowa

Współcześnie dostrzega się znaczenie wszystkich trzech rewolucji przemysłowych, jednak wielu zapomina, albo nawet nie zdaje sobie sprawy z tego faktu, iż zanim do nich doszło istniała tzw. rewolucja przed przemysłowa. Niektóre źródła zupełnie pomijają jej istnienie, jednak z punktu widzenia współczesnego obserwatora jej rola była kluczowa.

Rewolucja przed przemysłowa dokonała się w Anglii na przełomie wieku XVI i XVII. Kluczowym dla niej stał się fakt odkrycia węgla i znalezienia dla niego zastosowania. Węgiel stał się źródłem energii cieplnej, a ta znajdywała coraz więcej zastosować w codziennym życiu ówczesnego społeczeństwa.

Rosnące zapotrzebowanie na węgiel doprowadziło do coraz prężniejszego rozwoju górnictwa. Wydobyty węgiel trzeba było także transportować i dostarczać do wszystkich zakątków kraju, dlatego w Anglii szybko zaczął rozwijać się system dróg i kanałów. Anglia stała się wówczas najlepiej rozwiniętym krajem świata.

Przemysłowe osiągnięcia z tego regionu szybko zaczęły być wykorzystywane w innych europejskich państwach, m.in. w Holandii, Włoszech i Francji.

Właśnie to stało się motorem dla rewolucji przemysłowej.

podłogowe posadzki żywiczne z żywicy folien herstellung