G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Kobiety pracujące w fabrykach

Rewolucja przemysłowa przyniosła wiele zmian, poza tymi dotyczącymi przemysłu bezpośrednio, zmieniła też społeczeństwo. W ciągu zaledwie kilkunastu lat liczba miejsc pracy w niektórych regionach zwiększyła

Read More

Przemysł chemiczny

Stosunkowo prostą gałęzią przemysłu jest chemia gospodarcza. Wiele osób jest przekonanych, iż najważniejszy jest przemysł ciężki i to on stanowi największą wartość. Niewątpliwie sporo w tym przekonaniu prawdy,

Read More

Aktywność gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii pozostają nie bez znaczenia dla wskaźnika aktywności gospodarczej tego państwa. Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii

Read More

Upadłe ośrodki przemysłowe

Są takie miejscowości, które przez długie lata stanowiły bardzo istotne ośrodki przemysłowe w danym kraju, ale z biegiem czasu podupadały, żeby w ostateczności

Read More

Region łódzki

Region łódzki swego czasu stanowił jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych na ziemiach polskich. W dzisiejszych czasach sytuacja wygląda nieco inaczej, co widać chociażby na przykładzie

Read More

Kiedy przemysł prowadzi do katastrofy?

Rozwój przemysłu, a także sam fakt jego istnienia w gospodarce zazwyczaj jest kojarzony z dobrobytem i stabilnością kraju. Ponadto jeśli rozwinięte są wszystkie gałęzie przemysłu, możemy

Read More