G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Polska gospodarka rozwija się dzięki przemysłowi paliwowo-energetycznemu, który zawdzięczamy surowcom energetycznym. Główną role odgrywa u nas węgiel kamienny i brunatny.

Większość energii elektrycznej pozyskiwane jest w elektrowniach cieplnych spalających węgiel. Produkcja energii elektrycznej w Polsce wynosi 130 TWh, co daje nam 18 miejsce w świecie.

Niewielką ilość energii elektrycznej wytwarzają też elektrownie wodne, pełniące funkcję uzupełniającą wokresach zwiększonego poboru energii elektrycznej, ale posiadają one niewielką moc. Z pozostałych surowców energetycznych ważną rolę odgrywa gaz ziemny, znajdujący wWielkopolsce ina Podkarpaciu.

Ale mimo stosunkowo dużego wydobycia wznacznym stopniu jesteśmy uzależnieni od dostaw tego paliwa zRosji. Podobnie sprawa ma się z ropą naftową, która jest stamtąd importowana.

Niekonwencjonalne źródła energii użytkowane sąw Polscenaniewielką skalę. Elektrownie wiatrowe znajdują się nad morzem, a energia geotermalna wykorzystywana jest wciepłownictwie do ogrzewania mniejszych miejscowości.

wkrętak płaski antystatyczny erp system