G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Braki polskiego przemysłu

Udział przemysłu w PKB w Polsce jest naprawdę duży. O wiele większy niż w przypadku innych państw Unii Europejskiej. Fakt ten nie wpływa jednak na to, że przemysł polski funkcjonuje tak, jakbyśmy tego oczekiwali.

Często wskazuje się na pewne braki, które sprawiają, że polski przemysł nie generuje zysków, które mogłyby poprawić stan polskiej gospodarki czy też wpłynąć kojąco na wzrost gospodarczy. Jednym z głównych mankamentów polskiego przemysłu jest fakt, że w naszym kraju nie działa w pełni sprawnie szkolnictwo zawodowe. Wspomniany fakt ma wpływ na to, że polski przemysł nie może działać wystarczająco wydolnie.

Brak kadry, która posiadałaby odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie wpływa na to, że polski przemysł na tle przemysłów innych państw nie jest konkurencyjny. Należy zauważyć, że ma to znaczenie także w kwestii tego, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie wymyślać i wdrażać nowych technologii w przypadku tego sektora. Jesteśmy skazani tylko na import.