G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
miękkie pcv

Żaden ekonomista do tej pory nie zdecydował się na podważenie roli przemysłu we współczesnej gospodarce, ponieważ to właśnie on stanowi jej solidną podstawę. Z drugiej strony niektórzy ekonomiści wręcz przesadnie starają się chronić przemysł.

Niezależnie od gałęzi gospodarki, trzeba pamiętać o prostych regułach rynkowych. W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorstwo, które nie jest wydajne i nie przynosi dochodu, powinno zniknąć z rynku na zasadzie bankructwa.

Zgodnie z teorią wolnego rynku, na miejscu upadłego przedsiębiorstwa powstaje nowe, które będzie wydajniejsze. Te same reguły dotyczą przemysłu i różnych przedsiębiorstw skupionych wokół niego.

Dobrze prosperujący przemysł znacząco przyczynia się do dynamicznego wzrostu gospodarczego, a także umacniania państwa na arenie międzynarodowej. To właśnie dzięki przemysłowi pozycja Niemiec w unii europejskiej jest niekwestionowana.

Podobnie wygląda sytuacja w innych bogatych krajach, a te biedniejsze nie mają stabilnego przemysłu.

ProfiTechnik kompleksowa logistyka dla sklepów internetowych