G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Ziemna pompa ciepła pobiera ciepło wprost z ziemi. Warto wspomnieć, że na niektórych głębokościach ziemi panują stabilne temperatury, co wykorzystywane jest w użytkowaniu pompy.

Już w strefie zamarzania gleby panuje względnie stała temperatura, która wynosi kilka stopni Celsjusza. W miarę wzrostu głębokości temperatura wzrasta.

Jest ona taka sama bez względu na panująca porę roku. Ta dość wysoka temperatura pochodzi z promieniowania słonecznego.

Na większej głębokości ciepło pochodzi dodatkowo z wewnętrznego przewodzenia ziemi. Odpowiednia instalacja umożliwia pobranie ciepła nawet ze znacznych głębokości.

Dzięki sprężarce ciepło jest kondensowane a następnie przekazywane do urządzeń grzewczych. Zamontowane w pompie kolektory poziome bądź spiralne umożliwiają pobieranie ciepła z płytszych warstw ziemi.

Z kolei dzięki odwiertom możliwe jest pozyskanie ciepła z głębszych warstw. W urządzeniu znajduje się woda zmieszana z glikolem, która zachowuje stałą temperaturę.