G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Aktywność gospodarcza w Wielkiej Brytanii
skąd przyssawki do płyt specjalistyczne przyssawki do płyt warstwowych warstwowe przyssawki do płyt

Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii pozostają nie bez znaczenia dla wskaźnika aktywności gospodarczej tego państwa. Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej sprawiło, że gospodarka nie tylko tego państwa, bowiem także innych państw europejskich odnotowała pewne zmiany.

Dostrzegalna już na pierwszy rzut oka jest zmiana w kwestii brytyjskiej aktywność gospodarczej. Zdaniem analityków dalsze działania w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Unii Europejskiej będą skutkowały poważnymi zmianami.

Potwierdzeniem tej tezy są badania firm, które od lat śledzą sytuację w brytyjskiej gospodarce. Okazuje się bowiem, że wskaźnik aktywności gospodarczej na Wyspach w lipcu, czyli niedługo po odbytym referendum, wynosił około 48%.

Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby ten sam wskaźnik jeszcze w czerwcu, czyli tuż przed referendum nie wynosił ponad 52%. To dość duża zmiana, której skutki odczuje nie tylko Wielka Brytania.

www.apos.com.pl szczypce ESD do zdejmowania izolacji