G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Istota reindustralizacji
folia do pakowania żywności

Często słyszy się o reindustralizacji, jednak większość z nas nie zdaje sobie tak naprawdę sprawy z tego, czym jest to zjawisko. Jaka jest więc istota reindustralizacji? Przede wszystkim warto podkreślić, że upatruje się w nim duży potencjał. To właśnie wdrożenie pewnych działań w drodze reindustralizacji ma prowadzić do nieco innego spojrzenia na przemysł.

O potrzebie redindustralizacji słyszy się także w kontekście polskiego przemysłu. Dlatego warto przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej, bo to dość ważka kwestia. Czy wiesz, że Polska jest krajem, gdzie udział przemysłu w PKB jest wyższy niż w innych państwach europejskich, a przede wszystkim tych, które należą do Unii Europejskiej? To bardzo ważna kwestia, która pozwala na potrzebę reindustralizacji spojrzeć z innej perspektywy.

Wspomniany udział w PKB niewątpliwie wyróżnia nasz kraj na tle pozostałych europejskich państw. Oceny tego stanu rzeczy są naprawdę różne. Jedni upatrują w tym szanse, a inni zagrożenia.

podbijaki Lamix