G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Nowa polska architektura

W ostatnim ćwierćwieczu, polskie miasta znacznie zmieniły swój wygląd. Po okresie dominacji stylu socrealistycznego pojawiły się nowe trendy w architekturze, które są różnie oceniane przez odbiorców.

Fakt jest jednak taki, że teraz buduje się zupełnie inaczej, niż trzy dekady temu i korzysta przy tym również z nowych materiałów. Dobrym przykładem jest tutaj chociażby stal nierdzewna.

Chociaż stal nierdzewną wynaleziono już sto lat temu, to jednak dopiero w latach dziewięćdziesiątych znalazła ona zastosowanie w architekturze i budownictwie. Najpierw zaczęto z niej korzystać w krajach rozwiniętych, a potem na całym świecie, w tym również w Polsce.

Na chwilę obecną jest w naszym kraju sporo budynków, w których konstrukcji znajdziemy omawiany materiał. Widoczne jest to gołym okiem, ponieważ stal nierdzewna często znajduje się na zewnętrznej stronie elewacji biurowców czy też galerii handlowych.

Materiał ten dość dobrze się sprawdza w budownictwie i dlatego powinien być nadal w nim wykorzystywany.