G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
folia pakowa

Rewolucja przemysłowa przyniosła wiele zmian, poza tymi dotyczącymi przemysłu bezpośrednio, zmieniła też społeczeństwo. W ciągu zaledwie kilkunastu lat liczba miejsc pracy w niektórych regionach zwiększyła się nawet kilkukrotnie. Wciąż powstawały kolejne fabryki, a rąk do pracy zaczynało brakować.

Chociaż mężczyźni pracowali nawet przez 18 godzin na dobę, to i tak nie byli w stanie wypracować tego, na co było zapotrzebowanie. Była to główna przyczyna, dla której kobiety, które od stuleci siedziały w domach a czas spędzały na gotowaniu i wychowywaniu dzieci, wyszły z nich i zaczęły pracę fizyczną w fabrykach. Czasami było to jedyne wyjście, by utrzymać rodzinę.

Praca kobiet różniła się jednak od tej wykonywanej przez mężczyzn. Przede wszystkim kobiety pracowały w innych miejscach: kiedy mężczyźni obsługiwali ciężkie maszyny i przewozili tonowe stopy metali, panie w tym czasie pracowały w zakładach tkackich. Rewolucja przemysłowa dotyczyła zatem nie tylko zmian sposobów produkcji, ale i zmian w sposobie myślenia społeczeństwa.

piły posuwowe Budowa hal stalowych w Poznaniu.