G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
izolacja akustyczna ścianek działowych

Tradycyjne źródła energii nie są obecnie polecane przez ekologów. Głównym tego powodem jest duża szkodliwość dla środowiska naturalnego. W szczególności dotyczy to węgla. Spalanie węgla oznacza uwolnienie do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla. Alternatywą dla tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii są metody alternatywne.

Do ich podstawowych cech należy zaliczyć brak emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń. Do odnawialnych źródeł energii można zaliczyć m.in. biomasę oraz pellet drzewny. Można je wykorzystać zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach komercyjnych.

Niejednokrotnie surowce te mogą stanowić podstawowe źródło pozyskania ciepła. Niekiedy odnawialne źródła energii współdziałają z innymi ekologicznymi metodami. Na szczególną uwagę zasługują także pompy ciepła oraz kolektory solarne. Inwestycja w te urządzenia jest dość wysoka, jednak z pewnością opłacalna. Wiąże się to przede wszystkim z powszechną dostępnością paliwa.