G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Ekspansja gospodarcza

Czynnikiem, który w szczególnym stopniu mobilizował ludzi do poznawania nowych miejsc i podbijania obcych ziem były względy natury gospodarczej, o czym już nadmieniliśmy wyżej. W pewnym momencie do polityków i handlowców w Europie dotarło, że miejscowe zasoby mogą być niewystarczające do pokrycia zapotrzebowania rosnącej konsumpcji.

Trzeba było coś zrobić w kierunku pozyskania nowych dóbr. Istniało silne przekonanie, oparte częściowo na dowodach naukowych, że są na świecie inne, zasobne ziemie, do których można dotrzeć.

Rozwinięta flota i umiejętność organizowania wielotygodniowych morskich wypraw skłoniła do tego, by ruszyć w nieznane. Najsłynniejszym odkrywcą w dziejach został Hiszpan – Krzysztof Kolumb, który chcąc dotrzeć do Indii niejako przez pomyłkę odkrył Amerykę.

Dało to początek bodaj największej ekspansji białego człowieka w historii świata, która znacząco zmieniła losy całej Ziemi. Potrzeby handlowe i surowcowe były odtąd główną motywacją dla wszystkich ekspansjonistów z Europy.

sale konferencyjne zielona góra nawigacja.city-traffic.com.pl