G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
Co trzeba wiedzieć o kolektorach słonecznych?

Do jednych z alternatywnych metod uzyskania energii cieplnej jest montaż kolektorów słonecznych. Ich zadaniem jest wychwytywanie oraz przekształcanie promieniowania słonecznego w ciepło.

Ten sposób pozyskiwania energii cieplnej zaliczamy do pasywnych. Kolektory słoneczne są całkowicie niezależne od innych typów urządzeń.

Urządzenia te cechują się różną wydajnością oraz technologią wykonania. Do jednych z najpowszechniej stosowanych zaliczają się kolektory płaskie oraz próżniowo-rurowe.

Kolektory słoneczne są szczególnie chętnie propagowane przez ekologów. Ich użytkowanie znacznie ogranicza przenikanie do atmosfery szkodliwych gazów.

Do jednych z najważniejszych zalet należy zaliczyć brak odpadów podczas użytkowania tych urządzeń. Warto jednak wspomnieć również i o wadach kolektorów słonecznych.

Przede wszystkim jest to dość wysoki koszt instalacji. Ponadto wydajność tego systemu w znacznym stopniu zależy od warunków pogodowych.

Kolektory słoneczne są mało przydatne w okresie zimowym.