G.S.pl

Rozsądne gospodarowanie zasobami
„Brzemię białego człowieka”

Sporo kontrowersji wzbudza dziś idea cywilizacyjnej misji białych ludzi, którzy zdaniem niektórych mają szczególną powinność w zakresie urządzania świata wedle swojego modelu społecznego, politycznego i gospodarczego. Postulat ten zrodził się wraz z szeroką ekspansją i odkryciami geograficznymi, kiedy to zaczęto stopniowo kolonizować nowe ziemie, przede wszystkim z myślą o wykorzystaniu ich w charakterze gospodarczego zaplecza dla europejskich mocarstw.

Ten swoisty ciężar jaki położyliśmy sobie na barki z czasem zaczął zyskiwać zupełnie inny charakter, przybierając postać ideologii rasistowskich i szowinistycznych. Uznanie, że biały człowiek jest odkrywcą zyskującym z pozycji siły dominację nad innymi stanowiło pożywkę dla agresywnych koncepcji ekspansjonistycznych.

U tej podstawy legło tragiczne w skutkach zjawisko niewolnictwa, które rozwinęło się na wielką skalę w Stanach Zjednoczonych. Później, już w XX wieku idea rasistowska stała się jednym ze składników nazizmu, który kult potęgi białej rasy aryjskiej postawił w centralnym punkcie.

http://przewodnicywedkarscy.pl/ www.ginomanzares.com